Er du usikker på om du er smittet!

Nettavisen skriver om denne usikkerheten: Økende bruk av hurtigtester - én av fire vet ikke hva de skal gjøre ved positivt koronasvar.

En fersk undersøkelse viser at nordmenn er svært positive til hjemmetesting, men mange er usikre på hvordan de skal gjennomføre en koronatest.

Stadige smitterekorder skaper kaos på teststasjonene, og det er svært ulik testkapasitet i kommunene. Mange opplever lange køer på drop-in stasjonene og en av ti må vente to til tre dager på å få testet seg, viser en undersøkelse gjennomført denne uken.

Salg av hurtigtester for hjemmebruk, også kalt hjemmetester, når nå nye høyder, samtidig som flere kommuner driver massetesting gjennom skolene.

– Den lange ventetiden fører til at flere nå tyr til hjemmetester. Presset ser ut til å være størst i Trondheim, hvor en av fire oppgir at de må vente to-tre dager før de i det hele tatt får time, sier Stig Henning Pedersen, driftsdirektør og farmasøyt ved Farmasiet i en pressemelding.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av nettapoteket Farmasiet. Den er utført i et representativt utvalg av respondenter i en alder mellom 17 og 87 år. Undersøkelsen hadde 1092 respondenter i Norge, og den har hatt fokus på å avdekke holdninger til hjemmetesting.

 

Les mer fra Nettavisen artikkel her:

https://www.nettavisen.no/nyheter/okende-bruk-av-hurtigtester-n-av-fire-vet-ikke-hva-de-skal-gjore-ved-positivt-koronasvar/s/12-95-3424175111