Er det trygt å kjøpe medisinske munnbind på nett til personlig bruk?

Dersom du kjøper medisinske munnbind til personlig bruk via nett bør du passe på at utstyret er CE-merket som medisinsk utstyr og at det følger med merking og bruksanvisning på norsk. Velg seriøse forhandlere og vær oppmerksom på hva du kjøper. Legemiddelverket og Tolletaten advarer mot useriøse nettsider som prøver å svindle privatpersoner, bedrifter og helsetjenesten ved å tilby beskyttelsesutstyr og medisiner til behandling av viruset. 

"Du vet aldri hva du får, det kan gi deg falsk trygghet og i verste fall kan du få alvorlige helseskader av å bruke utstyr og medisiner du kjøper fra useriøse nettsteder"

Seniorrådgiver Line Saxegaard i Legemiddelverket.

Det er produsentens ansvar å dokumentere at munnbindet er i samsvar med gjeldene krav i forskrift om medisinsk utstyr. Først når produktet er i samsvar med gjeldende lovgivning, kan det CE-merkes og selges på det norske markedet.

Produsenten skal blant annet informere om:

  • CE-merking og type munnbind: Type I, II eller IIR
  • Partiets kode, «LOT», eller serienummeret (sporbarhet)
  • At medisinske munnbind er til engangsbruk
  • Siste utløpsdato for trygg bruk
  • Merket med produsent og ansvarlig representant
  • Oppbevaring (oppbevares tørt/ikke utsettes mot direkte sollys etc.)