Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) valgte Softox Solutions

Det norske selskapet Softox Solutions AS har vunnet et nasjonalt anbud med HINAS på hånd­desinfeksjon som ikke er alkohol­basert.

Selv om det finnes alternativer til alkoholbasert hånd­desinfeksjon på det norske markedet, er det fortsatt svært mange som kun bruker sprit. Den nye avtalen kan derfor bety et gjennom­brudd for bruken av alkoholfri hånd­desinfeksjon.

– Tekstiler blir ikke bleket og man slipper sprit­flekker på gulvet under dispensere. Alle flater som tåler vann, tåler PRESANA alkoholfri hånd­desinfeksjon med Softox Solutions, sier Hans Petter Grette i Softox Solutions.

Utdrag fra pressemelding fra Oslo Børs:

Sykehusinnkjøp Nasjonal anbud – Hygiene produkter, desinfeksjons­midler ogdispenser­løsninger for hånd­desinfeksjon, såpe og krem (HINAS).

SoftOx Solutions AS (SoftOx) har deltatt i det her nevnte HINAS anbudet, og melder at selskapets hånd­desinfeksjons­produkt SafeDes® har blitt valgt og vil bli listet på norske sykehus som eneste alternativ til alkohol­baserte produkter etter avgjørelsen i det nasjonale anbudet.

Fra begrunnelsen for delkontrakt 16, Hånd­desinfeksjon uten alkohol (Flasker) fremgår det at SoftOx fikk topp score på evaluerings­kravet «egenskaper på hud» og kvalitet. Produktet er et alternativ for de som har hud­problemer som følge av bruk av alkohol. Huden føles ikke klebrig eller uttørret etter bruk.

Ut fra dette, i kombinasjon med konkurranse­dyktig pris, blir den samlede vurderingen at SoftOx kommer best ut av vurderingen.

– Produktet er blitt vurdert av landets fremste fag-ekspertise på effekt og sikkerhet innen desinfeksjon. Dette er en bekreftelse på vår grunn­teknologi og avgjørelsen viser med all tydelighet at produktet har en plass i helse­vesenet.

– Det å vinne et nasjonalt sykehus­anbud er også en svært viktig referanse for selskapet inn i andre markeder, i tillegg til å være en bekreftelse på vår forskning og vårt arbeid så langt. Denne tildelingen viser at vår satsning mot helse har vært riktig og gir god basis for videre satsning, sier CEO, Geir Almås.

Selskapet melder om forsterket satsning på sine desinfeksjons­produkter og at de vil satse videre innenfor kategoriene forsvar, helse, B2B og transport­industrien.

SoftOx Solutions ser nå at markedet svarer innen disse kategoriene og opplever økt etterspørsel og salg. Det norske sykehus­markedet er selskapets pilot­kunde.

Med henvisning til børsmelding 2. juli 2021 jobber selskapet fortsatt ut fra at man har en overgangs­ordning i forbindelse med det nye biocid-reglementet.